Etusivu Julkaisut Yhteistä perintöämme vaalien; Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025

Yhteistä perintöämme vaalien; Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Yhteistä perintöämme vaalien; Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025 / Vi värnar om vårt gemensamma arv; Verkställighetsplanen för den Nationella världsarvsstrategin fram till år 2015 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:43 
 • Julkaistu
 • 15-12-2016 
 • Sivumäärä
 • 82 
 • ISBN
 • ISBN: 978-952-263-438-2 (painettu)
  ISBN 978-952-263-439-9 (PDF) 
 • ISSN
 • 1799-0343 (painettu), 1799-0351 (PDF) 
 • Kieli
 • suomi / ruotsi 
 • Tilaukset
 •  
 • Julkaisija
 • opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi / ruotsiksi (2284 kb)

Tiivistelmä

Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelmassa konkretisoidaan valtioneuvoston periaatepäätöksellään 16.4.2015 hyväksymän kansallisen maailmanperintöstrategian 2015-2025 tavoitteet ja toimenpiteet. Maailmanperintöstrategian mukaan Suomi on vastuullinen maailmanperintövaikuttaja, jonka maailmanperintökohteet toimivat suojelun, ylläpidon ja esittelyn mallina muille. Maailmanperintökohteet ovat kaikkien yhteistä elävää perintöä, josta jokainen voi päästä osalliseksi.

Toimeenpanosuunnitelma jakautuu strategian mukaisesti viiteen päälinjaukseen: Suomen maailmanperintöpolitiikka, maailmanperintökohteiden säilyttäminen, voimavarat ja osaaminen, maailmanperintötietoisuus ja kohteiden esittely sekä yhteisöt.

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän maailmanperintökohdetta, joista kuusi edustaa kulttuuriperintöä ja yksi luonnonperintöä. Tämä edellyttää yhteistyötä valtionhallinnon eri toimijoiden kesken. Yhteistyö ja vuoropuhelu ovat myös strategian toimeenpanon onnistumisen edellytykset, joka koskee valtion lisäksi erityisesti maailmanperintökohteen vastuutahoa ja sen sidosryhmiä. Maailmanperintökohteet ovat alueensa voimavara, jotka yhtäältä toimivat vetovoimaisina matkailukohteina edistäen osaltaan alueen elinkeinotoimintaa. Toisaalta kohteet ovat myös monimuotoisia oppimisympäristöjä, ja tukevat kestävää kehitystä ja elinikäistä oppimista.
Etusivu Julkaisut Yhteistä perintöämme vaalien; Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025