Etusivu Julkaisut SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuus. Loppuraportti

Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) – Webbtjänst för lärande, Slutrapport

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Publikationens namn
 • Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) – Webbtjänst för lärande, Slutrapport 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:25 
 • Publicerad
 • 2016 
 • Sidoantal
 • 178 
 • ISBN
 • 978-952-263-414-6 (PDF)
   
 • ISSN
 • 1799-0351 (Online) 
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 •  
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (5066 kb)

Sammandrag

Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) producerade kvalificerade och interoperabla e-tjänster för riksomfattande användning inom den offentliga sektorn. Tjänsterna ökar kostnadseffektiviteten, ger besparingar och gagnar såväl medborgare, företag och organisationer som kommuner och statliga myndigheter. I SADe-programmet utvecklades digitala tjänster i sju olika projekt, av vilka en var Webbtjänst för lärande, som var underställd undervisningsförvaltningen.

Målsättningen i Webbtjänst för lärande -projektet har varit att för medborgare, utbildningsaktörer och myndigheter utveckla ett nationellt bildningscenter där alla tjänster är tillgängliga över en disk. Den digitala tjänstehelheten utvecklades stegvis under åren 2011-2015. Medborgarna kan via tjänsten bl.a. bekanta sig med olika utbildningsmöjligheter och söka till utbildning via elektronisk ansökan och ärendehantering.

I Webbtjänsten för lärande -projektet förnyades existerande tjänster och datasystem som var delvis överlappande och i ändan av sin livscykel. Därtill utvecklades nya tjänster som infogades i tjänstehelheten. Namnet på webbtjänsten som uppstod inom projektet är på svenska Studieinfo.fi, på finska Opintopolku.fi och på engelska Studyinfo.fi. Studieinfo.fi innehåller information om examina, yrken och studier på olika utbildningsnivåer. Via Studieinfo kan man ansöka till utbildning på olika nivåer.

I bakgrunden till Webbtjänsten för lärande finns en helhet av systemtjänster. De har utvecklats utgående från en tjänstecentrerad arkitektur och de utnyttjar öppna gränssnitt. Studieinfos målsättningar och kvalitet uppföljs ständigt med olika indikatorer, t.ex. antalet användare, antalet kontakter till kundtjänsten, feedback och beräkning av kostnadseffektivitet. Via Studieinfo är det möjligt att erbjuda flexibla, individuella studiebanor.

Spetsprojekten för kompetens och utbildning i regeringen Sipiläs regeringsprogram ställer krav på fortsatt utveckling av Studieinfo. Utbildningsstyrelsen uppgjorde under hösten 2015 en utvecklingsplan där kraven beaktas. Till Registret för verifierat kunnande (Todennetun osaamisen rekisteri, TOR) kommer att samlas de studieprestationer som har avlagts inom det finländska utbildningssystemet. Uppgifterna i datalagret står studeranden, arbetsgivarna samt olika myndigheter (FPA, TE-byråerna, Statistikcentralen) till förfogande.

Elektronisk ansökan till högskolor -projektet var kopplad till Studieinfo-tjänstehelheten, även om den förverkligades med separat finansiering. Projektet för Elektronisk ansökan till högskolor (KSHJ) tillsattes skilt och den organiserades i enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/116/040/2010. Elektronisk ansökan till högskolor ingick därmed inte i Webbtjänst för lärande -projektets organisation.

Enligt bedömningen i Statens revisionsverks rapport (235/54/2014) är Webbtjänsterna för lärande en kostnadseffektiv och kundorienterad tjänstehelhet. Tjänsten hade år 2015 över 4,4 miljoner användare.
Etusivu Julkaisut SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuus. Loppuraportti