Etusivu EU-asiat EU-ohjelmat

EU-ohjelmat

EU rahoittaa hankkeita ohjelmien kautta, joille on asetettu yhteiset päämäärät ja tavoitteet. Ohjelmia on suunnattu mm. nuoriso-, kulttuuri- ja koulutushankkeisiin, tutkimukseen ja teknologiseen kehitykseen, alue- ja rakennepolitiikkaan sekä yhteistyöhön Euroopan unionin ulkopuolisten alueiden kanssa.

Ohjelmia hallinnoivat pääsääntöisesti kansalliset viranomaiset. Komissiolta suoraan haettava rahoitus liittyy yhteisön eri toimintalohkoilla toteutettaviin politiikkoihin ja ohjelmiin. Tällöin hankkeessa tulee olla yhteistyökumppaneita useammasta maasta, eli hankkeet edellyttävät eurooppalaista ulottuvuutta.

Koulutus-, nuoriso-, tutkimus-, kulttuuri- ja av-alan yhteistyöohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta vastaavat kansalliset toimistot. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO vastaa Erasmus+-ohjelman sekä Kansalaisten Eurooppa –ohjelman tiedottamisesta sekä kansallisesta toimeenpanosta. Luova Eurooppa –ohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitavat Luova Eurooppa –yhteyspisteet, joina Suomessa toimivat yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Suomen elokuvasäätiö. Horisontti 2020 -ohjelmaa hoitavat Tekesin yhteydessä toimiva Suomen EU-T&K-sihteeristö ja Suomen Akatemia.

EU:n nykyiset rahoituskehykset kattavat vuodet 2014-2020.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivat seuraavat EU-ohjelmat.

  • Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla kamppaillaan yhdessä mm. dopingin ja syrjinnän kaltaisia uhkatekijöitä vastaan.
  • Luova Eurooppa –ohjelma tukee audiovisuaalialan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on avata alan toimijoille uusia kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja markkinoita sekä löytää uusia yleisöjä eurooppalaisille kulttuurituotteille.
  • Kansalaisten Eurooppa –ohjelmalla parannetaan kansalaisten tietämystä Euroopan unionista, sen historiasta ja monimuotoisuudesta sekä edistetään Euroopan kansalaisuutta ja parannetaan unionin tason kansalaisvaikuttamisen ja demokraattisen osallistumisen edellytyksiä.
  • Horisontti 2020 –ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla. Euroopan komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa.

Etusivu EU-asiat EU-ohjelmat