Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö tekijänoikeusasioissa

EU-yhteistyö tekijänoikeusasioissa ja yhteisölainsäädäntö

Suomen kansallisen tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen liittyy kiinteästi Euroopan unionissa tehtävään lainsäädäntötyöhön.

Tekijänoikeutta normittavia direktiivejä on tähän mennessä annettu yhdeksän:

  • yhteishallinnointidirektiivi, 2014/26/EU
  • orpoteosdirektiivi, 2012/28/EU
  • tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY, kodifioitu 2009/24/EU
  • vuokraus- ja lainausdirektiivi 92/100/ETY, kodifioitu 2006/115/EY
  • satelliitti- ja kaapelidirektiivi 93/83/ETY
  • suoja-aikadirektiivi 93/98/ETY, kodifioitu 2006/116/EY, 2011/77/EU 
  • tietokantadirektiivi 96/9/EY
  • tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY
  • kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia koskeva direktiivi 2001/84/EY

Tekijänoikeutta koskevien aineellisten säännösten harmonisoinnin lisäksi vuonna 2004 annettiin teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva direktiivi 2004/48/EY.

Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö tekijänoikeusasioissa