Etusivu EU-asiat Rakennerahastot Ohjelmakausi 2007-2013

EU:n rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013

Valtioneuvosto hyväksyi 1.2.2007 Suomen kansallisen rakennerahastostrategian ja siihen liittyvät toimenpideohjelmat kaudelle 2007 -2013. Valtioneuvoston hyväksymisen jälkeen rakennerahastostrategia ja siihen liittyvät Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys – tavoitteen toimenpideohjelmat toimitettiin EU:n komissiolle. Komissio hyväksyi Manner-Suomen ESR-ohjelman 26.10.2007 sekä Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmat 27.9.2007 ja Itä-Suomen ohjelman 28.9.2007. Ohjelmien toteutus alkoi loppuvuodesta 2007.

Ohjelmakauden 2007 - 2013 painopisteet ja ohjelmat

Kansallisella rakennerahastostrategialla ohjataan ohjelmakauden 2007 -2013 rakennerahoituksen suuntaamista. Painopisteinä uudella ohjelmakaudella ovat

  • yritystoiminnan edistäminen
  • innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen
  • osaaminen, työvoima, työllisyys ja yrittäjyys sekä
  • alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Ohjelmakaudella 2007-2013 toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) neljää suuralueittaista ohjelmaa (Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomi) sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Manner-Suomen ohjelmaa, jossa on valtakunnallinen ja neljä suuralueittaista osiota (Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi).

Manner-Suomen valtakunnallista ESR-ohjelmaa toteutetaan kehittämisohjelmilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisohjelmien tarkempi kuvaus löytyy sivun ESR-kehittämisohjelmat -osuudesta.

Lisäksi Suomi osallistuu kolmen raja-alueyhteistyöohjelman, kahden valtioiden välisen ohjelman, kolmen Venäjän raja-alueelle suuntautuvan naapuruusohjelman ja koko Euroopan laajuisen alueiden välisen yhteistyöohjelman toteuttamiseen.

Etusivu EU-asiat Rakennerahastot Ohjelmakausi 2007-2013