Etusivu EU-asiat

EU-asiat

EU:n linjaukset heijastuvat kansalliseen koulutus- ja kulttuuripolitiikkaan, vaikka EU:lla ei olekaan jäsenmaita sitovaa yhteistä politiikkaa näissä asioissa. EU:ssa valmisteltavilla päätöksillä on vaikutusta myös Suomen lainsäädäntöön.

EU tukee ja täydentää jäsenmaiden toimintaa aloitteillaan ja toimillaan. Ohjelmilla ja tukitoimilla kohdistetaan rahoitusta EU:ssa yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Jäsenmaiden yhteistyöllä pyritään esimerkiksi edistämään liikkuvuutta ja verkottumista sekä lisäämään tiedonkulkua ja kanssakäymistä.

EU-asiat -osuudessa kerrotaan EU-asioiden valmistelusta Suomessa ja EU:n toimielimissä sekä siihen liittyvästä päätöksenteosta ja esitellään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan liittyvät EU-ohjelmat ja rakennerahastotoiminta. Tarkemmin EU:ssa tehtävää yhteistyötä käsitellään kunkin aihealueen yhteydessä.

Linkkejä ja lisätietoja: 

Etusivu EU-asiat