Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät palkinnot

Listaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön jakamia keskeisiä palkintoja aakkosjärjestyksessä. Lisätietoja palkinnoista ja niiden saajista on julkaistu ministeriön tiedotteissa.

 

Kulttuurilehtien laatupalkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää laatupalkinnon kulttuurilehdelle, joka erityisen laadukkaasti ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskonnollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Palkinto on tunnustus lehden laadukkuudesta, sinnikkyydestä ja kehittämishalusta. Ministeriö myöntää palkinnot kuultuaan kulttuurilehtilautakuntaa. Palkinnot on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2009.

Lastenkulttuurin valtionpalkinto

Lastenkulttuurin valtionpalkinto myönnetään taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta työstä tai pitkäaikaisesta toiminnasta lastenkulttuurin hyväksi. Palkinto on myönnetty vuodesta 1981 lähtien. Lastenkulttuurin valtionpalkinnon myöntää Taiteen edistämiskeskus.

Lastenpäivän palkinto

Lastenpäivän palkinto jaetaan vuosittain yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä lasten taideharrastuksen ja -kasvatuksen edistämiseksi. Palkinto on myönnetty vuodesta 1999 lähtien.

Liikunnan ja urheilun ansiomerkit

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille. Tunnustus voidaan myöntää paikallisissa urheiluseuroissa, alueellisissa liikuntajärjestöissä, valtakunnallisissa lajiliitoissa tai liikunnan kansainvälisissä tehtävissä aktiivisesti toimineelle. Liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristejä ja -mitaleja on jaettu vuodesta 1947. Ministeriö myöntää tunnustukset vuosittain helmikuussa Suomen urheilun isäksi kutsutun Ivar Wilskmanin syntymäpäivän kunniaksi.

Nuorisotyön tunnustuspalkinto

Nuorisotyön tunnustuspalkinto jaetaan vuorovuosin nuorisotyössä ansioituneelle henkilölle tai yleishyödylliselle yhteisölle. Palkinnon saajana voi olla esimerkiksi nuorisotyöntekijä, -järjestö, -ryhmä tai -yhteisö. Palkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. Palkinnon myöntää kulttuuriministeri kuultuaan Nuorisotutkimussäätiön hallitusta.

Piikkarit-palkinto

Piikkarit-palkinto jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta liikunnan ja urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi. Palkintoa on myönnetty vuodesta 1995 lähtien.

Pro Urheilu -palkinto

Urheilijoiden tunnustuspalkintoina jaetaan Pro Urheilu -palkintoja sekä Pro Urheilu -mitaleja. Palkintoja myönnetään suomalaisille urheilijoille tunnustuksena merkittävästä urheilu-urasta tai huomattavasta urheilusaavutuksesta. Ensimmäiset Pro Urheilu -palkinnot myönnettiin vuonna 2000. Vuodesta 2013 Pro Urheilu-tunnustuspalkinto voidaan myöntää vuosittain olympiavoittajille ottaen huomioon heidän toimeentulomahdollisuutensa.

Seesam-palkinto

Seesam-palkinto myönnetään joka toinen vuosi selkokielisen kirjallisuuden edistämisestä. Se voidaan myöntää ansioituneelle kirjailijalle, kuvittajalle, kääntäjälle, tutkijalle, kustantajalle tai tiedottajalle. Selkokielessä kiinnitetään erityistä huomiota luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen. Palkinto on myönnetty vuodesta 1997 lähtien.

Suomen tiedepalkinto

Suomen tiedepalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja kansainvälisesti erityisen merkittävästä tieteellisestä tutkimuksesta. Palkinto voidaan myöntää Suomessa tutkimustyötä tekevälle tieteenharjoittajalle tai tutkimusryhmälle. Palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen Akatemian hallituksen esityksestä. Suomen tiedepalkinto perustettiin vuonna 1997.

Suomi-palkinto

Suomi-palkinto myönnetään tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta urasta tai huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta taikka lupaavasta läpimurrosta. Suomi-palkintoja on jaettu vuodesta 1993. Vuoteen 1998 saakka jaettiin myös Nuoren taiteen Suomi-palkintoja.

Tunnustuspalkinto kunnille tasa-arvosta liikunnassa

Tunnustuspalkinto kunnille sukupuolten tasa-arvotoiminnasta tai monikulttuurisuuden edistämisestä liikunnassa jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2006.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot tiedonjulkistamista sisältävistä paino- ja muista tuotteista. Palkinnon voivat saada edellisen vuoden aikana julkistetut kirjat, radio- ja TV-esitykset, sanoma- ja aikakauslehdet sekä muut tietotuotteet. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta tekee esityksen palkinnoista. Palkinto on myönnetty vuodesta 1968 lähtien.

Valtionpalkinnot

Taiteen valtionpalkinnot ovat tunnustuksia kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdystä ansiokkaasta taiteellisesta työstä tai pitkäaikaisesta ja merkityksellisestä taiteellisesta toiminnasta. Taiteen valtionpalkintoja ovat elokuvataiteen, tanssitaiteen, rakennustaiteen, kirjallisuuden, kuvataiteen, näyttämötaiteen, säveltaiteen, muotoilun ja valokuvataiteen valtionpalkinto.  Valtionpalkinnot myöntää kunkin alan valtion taidetoimikunta. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus myöntää kolme valtionpalkintoa.

Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto

Palkinto myönnetään Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen neuvottelukunnan esityksestä ansioituneelle kääntäjälle. Palkinto on myönnetty vuodesta 1974 lähtien.

Vuoden Kirjastokehittäjäpalkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää yhdelle tai useammalle Suomen yleiselle kirjastolle Vuoden Kirjastokehittäjäpalkinnon. Palkinto myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta kirjastojen palvelujen kehittäjänä. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008.