Etusivu Avustukset ja palkinnot Muita avustuslähteitä

Muita avustuslähteitä

Listaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan liittyviä muita apurahoja ja avustuksia myöntäviä tai niistä tiedottavia tahoja aakkosjärjestyksessä. Linkit aukeavat uuteen selainikkunaan.

Aluehallintovirastot
Aluehallintovirastojen (AVI) kautta on haettavissa osa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntaan, nuorisoon ja kirjastoihin liittyvistä avustuksista. Ne käsittelevät mm. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset, nuorten työpajatoiminnan avustukset, oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntatoimen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmat sekä EU-rakennerahastohankkeita.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
AVEK jakaa tekijänoikeuskorvauksia audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen. Sen kautta on myös haettavissa mm. opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha digitaalisen sisällöntuotannon kehittämiseen

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
CIMO koordinoi ja toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa lähes kaikkien Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta.

Kirkon tutkimuskeskus
Kirkon tutkimuskeskus myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja eri seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea paikallisille toimijoille.

M.A.Castrénin seura
Seura vastaa sukukansaohjelmasta, jonka tuki kohdistuu Venäjällä asuvien suomalais-ugrilaisten (uralilaisten) kansojen kielen ja kulttuurin tukemiseen.

Media Desk
Media Desk on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman (Media-alaohjelma) tiedotustoimisto. Se tiedottaa ohjelmasta ja neuvoo mm. hakemusten täyttämisessä ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Museovirasto
Museovirasto jakaa vuosittain mm. entistämisavustusta, joka on tarkoitettu valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistäviin korjaustöihin.

Nuori Suomi ry
Nuori Suomi tukee iltapäivätoiminnan järjestäjiä ja auttaa heitä kehittämään toimintaansa mm. avustuksilla.

Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura harjoittaa ja rahoittaa tutkimustoimintaa Nuorisotutkimusverkoston kautta.

Opetushallitus
Opetushallitus myöntää avustuksia mm. ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseen, koulutuksen tietoyhteiskuntahankkeisiin ja koulutuksen kansainväliseen toimintaan valtion talousarviossa tarkoituksiin osoitetuista määrärahoista.

Pohjoismainen kulttuurirahasto
Pohjoismainen kulttuurirahasto on pohjoismainen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on tukea laaja-alaista pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä.

Selkokeskus
Selkokeskuksen neuvottelukunnan yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä jakaa avustuksia ja apurahoja selkokirjojen kustantajille, kirjoittajille, kuvittajille ja mukauttajille.

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa mm. tutkimushankkeita, tutkimusohjelmia, tutkimuksen huippuyksiköitä, akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tutkimusvirkoja, tutkijankoulutusta sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Suomen elokuvasäätiö
Suomen elokuvasäätiö myöntää elokuvan tuotantotukea, esitys- ja levitystoiminnan tukea sekä kansainvälisen toiminnan tukea. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaan säätiö myöntää tukea myös valtakunnallisesti merkittäville kansainvälisille elokuvafestivaaleille Suomessa.

Suomen kirjastosäätiö
Suomen kirjastosäätiö myöntää apurahoja mm. kirjastoja hyödyttäviin kampanjoihin ja projekteihin, alan koulutukseen sekä tutkimukseen, selvitysten ja kokeilujen tekemiseen, kirjastoalan kansainväliseen toimintaan sekä muuhun säätiön tarkoitusta edistävään toimintaa.

Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Kotiseutuliitto jakaa seurantalojen korjausavustuksia opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Suomi-Seura
Suomi-Seura jakaa apurahoja ulkosuomalaisjärjestöjen ja -median tukemiseen.

Säätiöpalvelu
Säätiöpalvelu neuvoo säätiöitä koskevissa yleisissä asioissa ja apurahakysymyksissä ja julkaisee listaa apurahojen hakuajoista.

Taiteen edistämiskeskus ja sen aluetoimipisteet, valtion taidetoimikunnat sekä taidetoimikunnat  myöntävät mm. kohdeapurahoja, matka-avustuksia, residenssiavustuksia, taitelija-apurahoja ja taiteenalakohtaisia avustuksia. Sivuilla on tietoa myös mm. kirjastoapurahoista ja kuvataiteen näyttöapurahoista.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakaa vuosittain kohdeapurahoja ja tekee esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta laatukirjallisuuden ostotukilistat.

Etusivu Avustukset ja palkinnot Muita avustuslähteitä