Etusivu Avustukset ja palkinnot

Avustukset ja palkinnot

Avustukset -osuuteen on koottu aiheittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavat avustukset sekä tietoja ministeriön myöntämistä palkinnoista.

Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä tietoja myönnetyistä avustuksista löytyy kunkin avustuksen yhteydestä.

HUOM!

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa ja yhdenmukaistaa valtionavustustoimintaansa, jossa siirrytään viimeistään vuoden 2017 aikana sähköiseen asiointipalveluun. Palvelun käyttöä varten avustusten hakijat ja saajat tarvitsevat Katso-tunnisteen, joka on hyvä hankkia jo valmiiksi.

Verohallinnon maksuton Katso-palvelu yhdistää toisiinsa henkilön ja organisaation sekä henkilön oikeudet edustaa organisaatiota. Nimenkirjoitusoikeus tulee olla Katso-tunnisteen pääkäyttäjillä.

Ohjeet ministeriön verkkosivuillaHarkinnanvaraista tukea ja tunnustuspalkintoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita.  Valtionavustusten myöntäminen on harkinnanvaraista.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikassa järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoimintaa tuetaan valtionavustuksilla ja niihin liittyvällä informaatio-ohjauksella. Koulutus- ja tiedepolitiikassa valtionavustukset tukevat hallinnonalan muuta ohjausta ja koulutus- ja tutkimusjärjestelmän muuta kehittämistä.

EU-hankkeisiin voi saada tukea rakennerahastojen kautta sekä eri EU-ohjelmista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee toimialaansa liittyviä tekoja ja tekijöitä erilaisin palkinnoin. Palkintopäätöksiä valmistellaan esim. eri toimikunnissa ja neuvottelukunnissa, joille voi tehdä ehdotuksia palkinnon saajista.

Etusivu Avustukset ja palkinnot